دوره و شماره: دوره 32.3، شماره 2، مهندسی مکانیک، آذر 1395، صفحه 1-144 

مقاله پژوهشی

بررسی پایداری و رفتارهای دینامیکی غیرخطی لوله‌ی حامل سیال در حالت سه‌بعدی

صفحه 3-11

سعید همایون بورا؛ مرتضی دردل؛ محمدهادی پاشایی


ارزیابی تجربی روش های انتقال حرارت معکوس

صفحه 21-27

سمیه داودآبادی فراهانی؛ علیرضا نجفی؛ فرشاد کوثری


بررسی تجربی لایه‌مرزی ایرفویل فوق بحرانی تحت حرکت نوسانی پیچشی

صفحه 41-52

مهران مصدری؛ محسن جهان میری؛ محمدرضا سلطانی؛ محمد گرجی؛ ارشیا تبریزیان


بررسی تجربی و عددی پارامترهای موثر بر گشتاور و توان در فرآیند شکل‌دهی غلتکی سرد مقاطع کانال متقارن

صفحه 91-97

یعقوب دادگراصل؛ رسول صفدریان؛ حسن مسلمی نائینی؛ ولی اله پناهی زاده رحیم لو