دوره و شماره: دوره 31.3، شماره 2، مهندسی مکانیک، آذر 1394، صفحه 1-146 
مطالعه تجربی جابجایی اجباری نانو سیالات در لوله حلزونی

صفحه 59-66

میلاد تاجیک جمال آباد؛ امیرحسین زمزمیان؛ محمد پازوکی


بهینه‌سازی ردیف پره‌ی روتور و استاتور توربین جریان محوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 125-134

ابوالحسن عسگر شمسی؛ علی حاجیلوی بنیسی؛ احمد عاصم پور؛ احمد هاشمی