نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیروآکوستیک آیروآکوستیک جغد: بررسی یک پرواز صامت [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 99-118]
 • آیروآکوستیک پرواز صامت جغد آیروآکوستیک جغد: بررسی یک پرواز صامت [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 99-118]
 • آزمایش‌های الکترومایوگرافی E‌M‌G مقایسه ی نتایج تجربی استفاده از کفش آگزتیک، کفش معمولی و پای برهنه بر سینماتیک افراد سالم در پرش عمودی [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]
 • آلیاژ حافظ شکل بررسی اثر آلیاژ حافظ شکل بر کمانش و پس‌کمانش پانل کامپوزیتی در جریان مافوق‌صوت با گرمایش حرارتی [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 3-11]
 • آلومینیوم ۱۱۰۰ تحلیل عددی و تجربی اثر ناهمسانگردی و سه‌محوره ی تنش بر کرنش شکست [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 27-34]
 • آندوسکوپی کپسولی موقعیت یابی و کنترل کپسول آندوسکوپی با فرض معادلات استوکس [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 57-63]

ا

 • اتمیزه کردن تأثیر دامنه ی ارتعاش و دما بر شکل و اندازه ی پودرآلومینیوم تولید شده با فرایند اتمیزکننده آلتراسونیک [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 25-45]
 • احتراق بررسی و تحلیل تجربی خواص احتراق و ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوسوخت ها با استفاده از مکمل های نانوساختار هیبریدی [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 55-67]
 • احتمال اصابت پیش‌بینی احتمال اصابت تحت عوامل مختلف نویز برای بهبود قانون هدایت یک شناور زیرسطحی خودگردان [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 15-25]
 • ارتعاش ناشی از جریان شبیه‌سازی عددی برداشت انرژی از یک صفحه انعطاف‌پذیر پشت یک سیلندر با استفاده از ارتعاشات ناشی از جریان [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 65-74]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی هوشمند مبدل‌های حرارتی با سطوح گسترش یافته توسط الگوریتم ژنتیک و پردازش تصویر [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 25-35]
 • انتقال حرارت بررسی تأثیر گرمایش موضعی بر نیروهای آیرودینامیکی جریان حول استوانه در رینولدز 1000 [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 69-77]
 • انتقال حرارت شبیه سازی و تجزیه و تحلیل تئوری جریان نانوسیال بر پایه روغنﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرهای ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر بهبود عملکرد خنک کاری ﺗﺮاﻧس [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 93-106]
 • انحراف هندسه مطالعه تجربی شکل دهی تدریجی چند نقطه یی قطعات مخروطی [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 37-44]
 • انرژی خورشیدی طراحی و مقایسه بازتابنده های صفحه تخت، سهموی و ترکیبی، بر عملکرد ماژول خورشیدی [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 13-24]

ب

 • بازتابنده طراحی و مقایسه بازتابنده های صفحه تخت، سهموی و ترکیبی، بر عملکرد ماژول خورشیدی [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 13-24]
 • بازده طراحی و مقایسه بازتابنده های صفحه تخت، سهموی و ترکیبی، بر عملکرد ماژول خورشیدی [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 13-24]
 • برداشت انرژی شبیه‌سازی عددی برداشت انرژی از یک صفحه انعطاف‌پذیر پشت یک سیلندر با استفاده از ارتعاشات ناشی از جریان [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 65-74]

پ

 • پردازش تصویر طراحی هوشمند مبدل‌های حرارتی با سطوح گسترش یافته توسط الگوریتم ژنتیک و پردازش تصویر [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 25-35]
 • پرنده جاذب انرژی باد طراحی روتور و مطالعه عملکرد یک سیستم جاذب انرژی باد هوایی در بستر شبیه ساز دینامیک پرواز [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 45-56]
 • پرنده مقید با کابل طراحی روتور و مطالعه عملکرد یک سیستم جاذب انرژی باد هوایی در بستر شبیه ساز دینامیک پرواز [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 45-56]
 • پرواز جغد آیروآکوستیک جغد: بررسی یک پرواز صامت [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 99-118]
 • پیزوالکتریک شبیه‌سازی عددی برداشت انرژی از یک صفحه انعطاف‌پذیر پشت یک سیلندر با استفاده از ارتعاشات ناشی از جریان [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 65-74]
 • پس کمانش بررسی اثر آلیاژ حافظ شکل بر کمانش و پس‌کمانش پانل کامپوزیتی در جریان مافوق‌صوت با گرمایش حرارتی [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 3-11]
 • پودر آلومینیوم تأثیر دامنه ی ارتعاش و دما بر شکل و اندازه ی پودرآلومینیوم تولید شده با فرایند اتمیزکننده آلتراسونیک [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 25-45]

ت

 • تبرید تبخیری بررسی و شبیه سازی چرخه خنک کن مبتنی برطرح میسوتسنکو [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 79-88]
 • تیر پیزوالکتریک تحلیل رفتار دینامیکی میکروحسگرجریان پیزوالکتریکی و محدوده ی عملکرد خطی آن [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 47-53]
 • تغییرشکل پلاستیک شدید فراوری لوله های نازک منیزیمی با استفاده از فرایند فشار در کانال زاویه دار لوله ای(TCAP) با هندسه ذوزنقه ای [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 75-82]
 • تلاطم کم‌عمق کنترل بازخورد مرزی برای ردیابی مسیر اجسام صلب در حضور تلاطم سیّال کم‌عمق [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 83-91]
 • تهویه مطبوع بررسی و شبیه سازی چرخه خنک کن مبتنی برطرح میسوتسنکو [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 79-88]
 • توزیع ضخامت مطالعه تجربی شکل دهی تدریجی چند نقطه یی قطعات مخروطی [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 37-44]
 • تئوری گرمایش حرارتی بررسی اثر آلیاژ حافظ شکل بر کمانش و پس‌کمانش پانل کامپوزیتی در جریان مافوق‌صوت با گرمایش حرارتی [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 3-11]
 • تئوری لایه‌یی کامل بررسی اثر آلیاژ حافظ شکل بر کمانش و پس‌کمانش پانل کامپوزیتی در جریان مافوق‌صوت با گرمایش حرارتی [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 3-11]

ج

 • جسم صلب کنترل بازخورد مرزی برای ردیابی مسیر اجسام صلب در حضور تلاطم سیّال کم‌عمق [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 83-91]

چ

 • چرخه‌ی میسوتسنکو بررسی و شبیه سازی چرخه خنک کن مبتنی برطرح میسوتسنکو [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 79-88]

خ

 • خنک‌کاری شبیه سازی و تجزیه و تحلیل تئوری جریان نانوسیال بر پایه روغنﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرهای ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر بهبود عملکرد خنک کاری ﺗﺮاﻧس [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 93-106]

د

 • دامنه‌ی ارتعاش تأثیر دامنه ی ارتعاش و دما بر شکل و اندازه ی پودرآلومینیوم تولید شده با فرایند اتمیزکننده آلتراسونیک [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 25-45]
 • دیسک لومبوساکرال مقایسه ی نتایج تجربی استفاده از کفش آگزتیک، کفش معمولی و پای برهنه بر سینماتیک افراد سالم در پرش عمودی [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]
 • دمای ماژول طراحی و مقایسه بازتابنده های صفحه تخت، سهموی و ترکیبی، بر عملکرد ماژول خورشیدی [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 13-24]
 • دینامیک سیالات محاسباتی طراحی هوشمند مبدل‌های حرارتی با سطوح گسترش یافته توسط الگوریتم ژنتیک و پردازش تصویر [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 25-35]

ر

 • روش گرادیان بوستینگ پیش‌بینی احتمال اصابت تحت عوامل مختلف نویز برای بهبود قانون هدایت یک شناور زیرسطحی خودگردان [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 15-25]
 • روش مونت‌کارلو پیش‌بینی احتمال اصابت تحت عوامل مختلف نویز برای بهبود قانون هدایت یک شناور زیرسطحی خودگردان [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 15-25]
 • روغن ترانسفورماتور شبیه سازی و تجزیه و تحلیل تئوری جریان نانوسیال بر پایه روغنﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرهای ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر بهبود عملکرد خنک کاری ﺗﺮاﻧس [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 93-106]

ز

 • زبری سطحی مطالعه تجربی شکل دهی تدریجی چند نقطه یی قطعات مخروطی [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 37-44]

س

 • ستون فقرات مقایسه ی نتایج تجربی استفاده از کفش آگزتیک، کفش معمولی و پای برهنه بر سینماتیک افراد سالم در پرش عمودی [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]
 • سیستم معادلات کوپل پاره‌یی ـ معمولی کنترل بازخورد مرزی برای ردیابی مسیر اجسام صلب در حضور تلاطم سیّال کم‌عمق [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 83-91]
 • سطوح گسترش یافته طراحی هوشمند مبدل‌های حرارتی با سطوح گسترش یافته توسط الگوریتم ژنتیک و پردازش تصویر [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 25-35]
 • سه‌محوره‌ی تنش تحلیل عددی و تجربی اثر ناهمسانگردی و سه‌محوره ی تنش بر کرنش شکست [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 27-34]

ش

 • شبیه‌سازی بررسی و شبیه سازی چرخه خنک کن مبتنی برطرح میسوتسنکو [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 79-88]
 • شبیه ساز پرواز لاگرانژی طراحی روتور و مطالعه عملکرد یک سیستم جاذب انرژی باد هوایی در بستر شبیه ساز دینامیک پرواز [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 45-56]
 • شرایط آسایش حرارتی بررسی و شبیه سازی چرخه خنک کن مبتنی برطرح میسوتسنکو [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 79-88]
 • شکل‌دهی تدریجی مطالعه تجربی شکل دهی تدریجی چند نقطه یی قطعات مخروطی [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 37-44]
 • شناور زیرسطحی خودگردان پیش‌بینی احتمال اصابت تحت عوامل مختلف نویز برای بهبود قانون هدایت یک شناور زیرسطحی خودگردان [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 15-25]

ص

 • صفحه انعطاف‌پذیر شبیه‌سازی عددی برداشت انرژی از یک صفحه انعطاف‌پذیر پشت یک سیلندر با استفاده از ارتعاشات ناشی از جریان [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 65-74]

ض

 • ضریب پواسان مقایسه ی نتایج تجربی استفاده از کفش آگزتیک، کفش معمولی و پای برهنه بر سینماتیک افراد سالم در پرش عمودی [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]
 • ضریب عملکرد بررسی و شبیه سازی چرخه خنک کن مبتنی برطرح میسوتسنکو [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 79-88]

ع

 • عضله‌ی لانجیسیموس مقایسه ی نتایج تجربی استفاده از کفش آگزتیک، کفش معمولی و پای برهنه بر سینماتیک افراد سالم در پرش عمودی [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]

ف

 • فراصوتی تأثیر دامنه ی ارتعاش و دما بر شکل و اندازه ی پودرآلومینیوم تولید شده با فرایند اتمیزکننده آلتراسونیک [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 25-45]
 • فرایند فشار در کانال زاویه‌دار لوله‌یی فراوری لوله های نازک منیزیمی با استفاده از فرایند فشار در کانال زاویه دار لوله ای(TCAP) با هندسه ذوزنقه ای [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 75-82]
 • فرکانس تأثیر دامنه ی ارتعاش و دما بر شکل و اندازه ی پودرآلومینیوم تولید شده با فرایند اتمیزکننده آلتراسونیک [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 25-45]
 • فیلتر کالمن موقعیت یابی و کنترل کپسول آندوسکوپی با فرض معادلات استوکس [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 57-63]

ق

 • قانون هدایت پیش‌بینی احتمال اصابت تحت عوامل مختلف نویز برای بهبود قانون هدایت یک شناور زیرسطحی خودگردان [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 15-25]

ک

 • کامپوزیت بررسی اثر آلیاژ حافظ شکل بر کمانش و پس‌کمانش پانل کامپوزیتی در جریان مافوق‌صوت با گرمایش حرارتی [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 3-11]
 • کرنش شکست تحلیل عددی و تجربی اثر ناهمسانگردی و سه‌محوره ی تنش بر کرنش شکست [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 27-34]
 • کمانش حرارتی بررسی اثر آلیاژ حافظ شکل بر کمانش و پس‌کمانش پانل کامپوزیتی در جریان مافوق‌صوت با گرمایش حرارتی [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 3-11]
 • کنترل موقعیت یابی و کنترل کپسول آندوسکوپی با فرض معادلات استوکس [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 57-63]
 • کنترل بازخورد مرزی کنترل بازخورد مرزی برای ردیابی مسیر اجسام صلب در حضور تلاطم سیّال کم‌عمق [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 83-91]
 • کنترل جریان بررسی تأثیر گرمایش موضعی بر نیروهای آیرودینامیکی جریان حول استوانه در رینولدز 1000 [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 69-77]
 • کنترل‌کننده‌ی مد لغزشی هدایت و کنترل یکپارچه ی مقاوم فاز قبل از نشست ماهواره‌بر قابل استفاده ی مجدد VTVL با روش کنترل مد لغزشی [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 3-13]

ل

 • لایه‌ی مرزی حرارتی بررسی تأثیر گرمایش موضعی بر نیروهای آیرودینامیکی جریان حول استوانه در رینولدز 1000 [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 69-77]
 • لایه‌ی مرزی سیالاتی بررسی تأثیر گرمایش موضعی بر نیروهای آیرودینامیکی جریان حول استوانه در رینولدز 1000 [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 69-77]
 • لوله‌های فوق ریزدانه نازک فراوری لوله های نازک منیزیمی با استفاده از فرایند فشار در کانال زاویه دار لوله ای(TCAP) با هندسه ذوزنقه ای [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 75-82]

م

 • ماتریس پشتیبان مطالعه تجربی شکل دهی تدریجی چند نقطه یی قطعات مخروطی [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 37-44]
 • ماژول خورشیدی طراحی و مقایسه بازتابنده های صفحه تخت، سهموی و ترکیبی، بر عملکرد ماژول خورشیدی [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 13-24]
 • ماهواره‌بر قابل استفاده‌ی مجدد هدایت و کنترل یکپارچه ی مقاوم فاز قبل از نشست ماهواره‌بر قابل استفاده ی مجدد VTVL با روش کنترل مد لغزشی [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 3-13]
 • مبدل حرارتی طراحی هوشمند مبدل‌های حرارتی با سطوح گسترش یافته توسط الگوریتم ژنتیک و پردازش تصویر [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 25-35]
 • میدان مغناطیسی موقعیت یابی و کنترل کپسول آندوسکوپی با فرض معادلات استوکس [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 57-63]
 • مدلسازی ایرودینامیکی روتور طراحی روتور و مطالعه عملکرد یک سیستم جاذب انرژی باد هوایی در بستر شبیه ساز دینامیک پرواز [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 45-56]
 • مدل سنت ـ ونانت کنترل بازخورد مرزی برای ردیابی مسیر اجسام صلب در حضور تلاطم سیّال کم‌عمق [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 83-91]
 • میکروحسگر جریان سیال تحلیل رفتار دینامیکی میکروحسگرجریان پیزوالکتریکی و محدوده ی عملکرد خطی آن [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 47-53]
 • منیزیم فراوری لوله های نازک منیزیمی با استفاده از فرایند فشار در کانال زاویه دار لوله ای(TCAP) با هندسه ذوزنقه ای [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 75-82]
 • مواد آگزتیک مقایسه ی نتایج تجربی استفاده از کفش آگزتیک، کفش معمولی و پای برهنه بر سینماتیک افراد سالم در پرش عمودی [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]
 • موشک فالکون ۹ هدایت و کنترل یکپارچه ی مقاوم فاز قبل از نشست ماهواره‌بر قابل استفاده ی مجدد VTVL با روش کنترل مد لغزشی [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 3-13]
 • موقعیت‌یابی موقعیت یابی و کنترل کپسول آندوسکوپی با فرض معادلات استوکس [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 57-63]

ن

 • نانودیزل بررسی و تحلیل تجربی خواص احتراق و ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوسوخت ها با استفاده از مکمل های نانوساختار هیبریدی [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 55-67]
 • نانوذرات هیبریدی شبیه سازی و تجزیه و تحلیل تئوری جریان نانوسیال بر پایه روغنﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرهای ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر بهبود عملکرد خنک کاری ﺗﺮاﻧس [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 93-106]
 • نانوساختار هیبریدی بررسی و تحلیل تجربی خواص احتراق و ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوسوخت ها با استفاده از مکمل های نانوساختار هیبریدی [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 55-67]
 • نانو سیال طراحی هوشمند مبدل‌های حرارتی با سطوح گسترش یافته توسط الگوریتم ژنتیک و پردازش تصویر [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 25-35]
 • نانوسیال بر پایه روغن شبیه سازی و تجزیه و تحلیل تئوری جریان نانوسیال بر پایه روغنﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرهای ﻗﺪرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر بهبود عملکرد خنک کاری ﺗﺮاﻧس [دوره 39، شماره 2، 1402، صفحه 93-106]
 • نانوسوخت بررسی و تحلیل تجربی خواص احتراق و ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوسوخت ها با استفاده از مکمل های نانوساختار هیبریدی [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 55-67]
 • نانومازوت بررسی و تحلیل تجربی خواص احتراق و ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوسوخت ها با استفاده از مکمل های نانوساختار هیبریدی [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 55-67]
 • ناهمسانگردی تحلیل عددی و تجربی اثر ناهمسانگردی و سه‌محوره ی تنش بر کرنش شکست [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 27-34]
 • نیروهای آیرودینامیکی بررسی تأثیر گرمایش موضعی بر نیروهای آیرودینامیکی جریان حول استوانه در رینولدز 1000 [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 69-77]
 • نیروی واکنش زمین مقایسه ی نتایج تجربی استفاده از کفش آگزتیک، کفش معمولی و پای برهنه بر سینماتیک افراد سالم در پرش عمودی [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]
 • نظریه‌ی کوپل تنش اصلاح شده تحلیل رفتار دینامیکی میکروحسگرجریان پیزوالکتریکی و محدوده ی عملکرد خطی آن [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 47-53]

ه

 • هدایت و کنترل یکپارچه هدایت و کنترل یکپارچه ی مقاوم فاز قبل از نشست ماهواره‌بر قابل استفاده ی مجدد VTVL با روش کنترل مد لغزشی [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 3-13]

ی

 • یادگیری ماشین پیش‌بینی احتمال اصابت تحت عوامل مختلف نویز برای بهبود قانون هدایت یک شناور زیرسطحی خودگردان [دوره 39، شماره 1، 1402، صفحه 15-25]