نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • اتمیزه کردن تأثیر دامنه ی ارتعاش و دما بر شکل و اندازه ی پودرآلومینیوم تولید شده با فرایند اتمیزکننده آلتراسونیک [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 25-45]
 • احتراق بررسی و تحلیل تجربی خواص احتراق و ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوسوخت ها با استفاده از مکمل های نانوساختار هیبریدی [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 55-67]
 • احتمال اصابت پیش‌بینی احتمال اصابت تحت عوامل مختلف نویز برای بهبود قانون هدایت یک شناور زیرسطحی خودگردان [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 15-25]
 • انتقال حرارت بررسی تأثیر گرمایش موضعی بر نیروهای آیرودینامیکی جریان حول استوانه در رینولدز 1000 [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 69-77]

پ

 • پرواز جغد آیروآکوستیک جغد: بررسی یک پرواز صامت [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 99-118]
 • پودر آلومینیوم تأثیر دامنه ی ارتعاش و دما بر شکل و اندازه ی پودرآلومینیوم تولید شده با فرایند اتمیزکننده آلتراسونیک [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 25-45]

ت

 • تبرید تبخیری بررسی و شبیه سازی چرخه خنک کن مبتنی برطرح میسوتسنکو [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 79-88]
 • تیر پیزوالکتریک تحلیل رفتار دینامیکی میکروحسگرجریان پیزوالکتریکی و محدوده ی عملکرد خطی آن [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 47-53]
 • تهویه مطبوع بررسی و شبیه سازی چرخه خنک کن مبتنی برطرح میسوتسنکو [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 79-88]

چ

 • چرخه‌ی میسوتسنکو بررسی و شبیه سازی چرخه خنک کن مبتنی برطرح میسوتسنکو [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 79-88]

د

 • دامنه‌ی ارتعاش تأثیر دامنه ی ارتعاش و دما بر شکل و اندازه ی پودرآلومینیوم تولید شده با فرایند اتمیزکننده آلتراسونیک [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 25-45]
 • دیسک لومبوساکرال مقایسه ی نتایج تجربی استفاده از کفش آگزتیک، کفش معمولی و پای برهنه بر سینماتیک افراد سالم در پرش عمودی [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]

ر

 • روش گرادیان بوستینگ پیش‌بینی احتمال اصابت تحت عوامل مختلف نویز برای بهبود قانون هدایت یک شناور زیرسطحی خودگردان [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 15-25]
 • روش مونت‌کارلو پیش‌بینی احتمال اصابت تحت عوامل مختلف نویز برای بهبود قانون هدایت یک شناور زیرسطحی خودگردان [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 15-25]

س

 • ستون فقرات مقایسه ی نتایج تجربی استفاده از کفش آگزتیک، کفش معمولی و پای برهنه بر سینماتیک افراد سالم در پرش عمودی [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]
 • سه‌محوره‌ی تنش تحلیل عددی و تجربی اثر ناهمسانگردی و سه‌محوره ی تنش بر کرنش شکست [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 27-34]

ش

 • شبیه‌سازی بررسی و شبیه سازی چرخه خنک کن مبتنی برطرح میسوتسنکو [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 79-88]
 • شرایط آسایش حرارتی بررسی و شبیه سازی چرخه خنک کن مبتنی برطرح میسوتسنکو [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 79-88]
 • شناور زیرسطحی خودگردان پیش‌بینی احتمال اصابت تحت عوامل مختلف نویز برای بهبود قانون هدایت یک شناور زیرسطحی خودگردان [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 15-25]

ض

 • ضریب پواسان مقایسه ی نتایج تجربی استفاده از کفش آگزتیک، کفش معمولی و پای برهنه بر سینماتیک افراد سالم در پرش عمودی [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]
 • ضریب عملکرد بررسی و شبیه سازی چرخه خنک کن مبتنی برطرح میسوتسنکو [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 79-88]

ع

 • عضله‌ی لانجیسیموس مقایسه ی نتایج تجربی استفاده از کفش آگزتیک، کفش معمولی و پای برهنه بر سینماتیک افراد سالم در پرش عمودی [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]

ف

 • فراصوتی تأثیر دامنه ی ارتعاش و دما بر شکل و اندازه ی پودرآلومینیوم تولید شده با فرایند اتمیزکننده آلتراسونیک [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 25-45]
 • فرکانس تأثیر دامنه ی ارتعاش و دما بر شکل و اندازه ی پودرآلومینیوم تولید شده با فرایند اتمیزکننده آلتراسونیک [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 25-45]

ق

 • قانون هدایت پیش‌بینی احتمال اصابت تحت عوامل مختلف نویز برای بهبود قانون هدایت یک شناور زیرسطحی خودگردان [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 15-25]

ک

 • کرنش شکست تحلیل عددی و تجربی اثر ناهمسانگردی و سه‌محوره ی تنش بر کرنش شکست [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 27-34]
 • کنترل جریان بررسی تأثیر گرمایش موضعی بر نیروهای آیرودینامیکی جریان حول استوانه در رینولدز 1000 [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 69-77]
 • کنترل‌کننده‌ی مد لغزشی هدایت و کنترل یکپارچه ی مقاوم فاز قبل از نشست ماهواره‌بر قابل استفاده ی مجدد VTVL با روش کنترل مد لغزشی [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 3-13]

ل

 • لایه‌ی مرزی حرارتی بررسی تأثیر گرمایش موضعی بر نیروهای آیرودینامیکی جریان حول استوانه در رینولدز 1000 [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 69-77]
 • لایه‌ی مرزی سیالاتی بررسی تأثیر گرمایش موضعی بر نیروهای آیرودینامیکی جریان حول استوانه در رینولدز 1000 [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 69-77]

م

 • ماهواره‌بر قابل استفاده‌ی مجدد هدایت و کنترل یکپارچه ی مقاوم فاز قبل از نشست ماهواره‌بر قابل استفاده ی مجدد VTVL با روش کنترل مد لغزشی [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 3-13]
 • میکروحسگر جریان سیال تحلیل رفتار دینامیکی میکروحسگرجریان پیزوالکتریکی و محدوده ی عملکرد خطی آن [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 47-53]
 • مواد آگزتیک مقایسه ی نتایج تجربی استفاده از کفش آگزتیک، کفش معمولی و پای برهنه بر سینماتیک افراد سالم در پرش عمودی [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]
 • موشک فالکون ۹ هدایت و کنترل یکپارچه ی مقاوم فاز قبل از نشست ماهواره‌بر قابل استفاده ی مجدد VTVL با روش کنترل مد لغزشی [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 3-13]

ن

 • نانودیزل بررسی و تحلیل تجربی خواص احتراق و ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوسوخت ها با استفاده از مکمل های نانوساختار هیبریدی [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 55-67]
 • نانوساختار هیبریدی بررسی و تحلیل تجربی خواص احتراق و ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوسوخت ها با استفاده از مکمل های نانوساختار هیبریدی [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 55-67]
 • نانوسوخت بررسی و تحلیل تجربی خواص احتراق و ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوسوخت ها با استفاده از مکمل های نانوساختار هیبریدی [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 55-67]
 • نانومازوت بررسی و تحلیل تجربی خواص احتراق و ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوسوخت ها با استفاده از مکمل های نانوساختار هیبریدی [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 55-67]
 • ناهمسانگردی تحلیل عددی و تجربی اثر ناهمسانگردی و سه‌محوره ی تنش بر کرنش شکست [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 27-34]
 • نیروهای آیرودینامیکی بررسی تأثیر گرمایش موضعی بر نیروهای آیرودینامیکی جریان حول استوانه در رینولدز 1000 [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 69-77]
 • نیروی واکنش زمین مقایسه ی نتایج تجربی استفاده از کفش آگزتیک، کفش معمولی و پای برهنه بر سینماتیک افراد سالم در پرش عمودی [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 89-98]
 • نظریه‌ی کوپل تنش اصلاح شده تحلیل رفتار دینامیکی میکروحسگرجریان پیزوالکتریکی و محدوده ی عملکرد خطی آن [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 47-53]

ه

 • هدایت و کنترل یکپارچه هدایت و کنترل یکپارچه ی مقاوم فاز قبل از نشست ماهواره‌بر قابل استفاده ی مجدد VTVL با روش کنترل مد لغزشی [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 3-13]

ی

 • یادگیری ماشین پیش‌بینی احتمال اصابت تحت عوامل مختلف نویز برای بهبود قانون هدایت یک شناور زیرسطحی خودگردان [39.3، شماره 1، 1402، صفحه 15-25]